Skarrud Gård

Skarrud Gård ligger ca. 10 mil fra Oslo Sentrum. Beliggende vest for E16 mot Valdres, ca. 4 mil fra Hønefoss. Området ligger mellom innsjøen Sperillen og Vikerfjell. Gården har vært i familiens eie siden 1836 og skogbruk har vært primærnæringen. Det har i etterkrigstiden løpende blitt skilt ut hyttetomter, og det har utviklet seg et godt hyttemiljø. Det bor i dag tre generasjoner på Skarrud. De nåværende eiere, Gunvor Skougstad Gamkinn og Egil Eriksrud, overtok gården etter Kari Marte og Ole Gamkinn i 2013. Gunvor og Egil har sønnene Ola Edvard og Oskar Eriksrud Gamkinn.

 

Nyheter fra Skarrud Gård

Hytteservice

Skarrud Hytteservice

skarrudhytteservice.no
Telefon: 90 61 05 04

Vikerfjell Hytteservice

vikerfjellhytteservice.no
Telefon: 90 61 05 04 / 91 61 12 05

Hvor er Skarrud Gård